10 อย่างที่ควรทำเมื่อคุณขับรถชน 10 things to do when you drive a car crash.

1. หยุดรถ
ให้หยุดรถทันที แม้ว่าจะเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยเพียงใด อย่าเลื่อนรถจนกว่าจะตกลงกันได้ว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุใด และใครเป็นคนผิด หรือถ้าจะให้ดีควรรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำการตีเส้นอุบัติเหตุก่อน แล้วจึงค่อยเลื่อนรถ เว้นแต่จะเกิดอุบัติเหตุในที่เปลี่ยว ในกรณีนี้ให้คุณจดเลขทะเบียนรถคู่กรณี สี ยี่ห้อ ตำหนิ เวลาและสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ แล้วขับต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงที่ชุมชน หรือพบตำรวจ
อย่าจอดรถในที่เกิดเหตุเป็นอันขาด เพราะเคยมีเหตุการเจ้าของรถถูกจี้ หรือถูกทำร้ายบ่อยๆ เมื่อลงจากรถ หลังเกิดเหตุในที่เปลี่ยว
2. อย่าพูดพล่อย
การขอโทษของคุณ อาจจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายอ้างขึ้นมาว่า คุณยอมรับเป็นฝ่ายผิด อีกทั้งไม่ควรกล่าวโทษอีกฝ่าย เพราะคุณยังไม่รู้ท่าทีของอีกฝ่าย การกล่าวโทษ อาจทำให้เหตุการเลวร้ายลงไปอีก จำไว้เสมอว่า คุณไม่มีอำนาจในการตัดสินว่าใครผิดใครถูก แม้แต่เวลาที่คุณคิดว่า คุณเป็นฝ่ายผิด คุณอาจจะไม่ผิดอย่างที่คิดก็ได้
3. ให้ข้อมูล
ให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ชื่อ- ที่อยู่เลขทะเบียนรถ และ ชื่อประกันที่คุณ มีแก่คู่กรณี หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4. หาข้อมูล
หลังจากคุณให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณควรขอข้อมูลจากคู่กรณีด้วยเช่นเดียวกัน หากอีกฝ่ายไม่ให้ ก็ให้คุณจดเลขทะเบียน รูปพรรณของรถเอาไว้อย่า !พยายามยึดใบขับขี่ของคู่กรณี เพราะคุณอาจโดนข้อหาลักทรัพย์
5. แจ้งตำรวจ หลังเกิดเหตุ
คุณควรแจ้งตำรวจทุกครั้ง แม้จะเป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อย หรืออีกฝ่ายยอมรับผิดก็ตาม เพราะมิฉะนั้นแล้ว หากอีกฝ่ายแจ้งความในภายหลัง เจ้าหน้าที่จะสรุปว่าคุณหลบหนี และคุณจะเป็นฝ่ายผิดทุกกรณี หากเจ้าหน้าที่ยังไม่มาให้คุณไปแจ้งความยังสถานีตำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูที่เกิดเหตุ และตีเส้นตำแหน่งรถ อย่าเลื่อนรถจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึง
หากไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้คุณทำหนังสือยืนยันเหตุการที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน โดยลงชื่อยืนยันไว้ทั้ง 2 ฝ่าย อย่าหลงเชื่อคู่กรณี หากบอกว่าไม่ต้องแจ้งตำรวจ เพราะอีกฝ่ายอาจปฏิเสธความรับผิดชอบในภายหลัง ในกรณีนี้ หากคุณไม่มีเจ้าหน้าที่เป็นพยานหรือหนังสือยืนยัน ตามกฏหมายจะถึงว่า พูดของคุณอ่อนหลักฐาน
6. หาพยาน
โดยสอบถามจากคนบริเวณที่เกิดเหตุ อาจเป็นคนเดินถนน หรือรถคันข้าง ๆหากเขายินยอมเป็นพยาน ให้คุณจดชื่อ-ที่อยู่เพื่อติดต่อเอาไว้ เพื่อในกรณีเหตุที่ซับซ้อน เช่น คุณกำลังเข้าถนน 4 เลน รถ 2 เลนแรกหยุดให้คุณแล้ว แต่คุณชนรถในเลนที่ 3 ในกรณีนี้ คุณอาจเป็นฝ่ายผิดหากไม่สามารถหาพยานมายืนยันได้
7. ไปโรงพยาบาล
หากคุณสงสัยว่าได้รับบาดเจ็บ ควรไปพอแพทย์เพื่อตรวจ หากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายและการเรียกร้องค่าเสียหายใน ภายหลังจะยากขึ้นด้วย
8. แจ้งความ
ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จะต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ทันที แม้กฏหมายจะผ่อนปรนให้แจ้งความใน 6 เดือน เพราะบริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่รับรองใบแจ้งความย้อนหลัง
9. ตกลงเงื่อนไข การจ่ายค่าเสียหาย
เรียกเจ้าหน้าที่ประกันภัยมาทันที ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำคุณได้ว่า ควรให้บริษัทชดใช้ หรือคุณควรจ่ายเอง เพราะเบี้ยประกันของคุณอาจเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 หากค่าชดใช้นั้นเกินกว่าเบี้ยประกัน ร้อยละ 200 (ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน) หากต้องชดใช้ 2,100
บาท ค่าเบี้ยประกันของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,200 บาท คุณอาจจะประหยัดได้มากกว่า หากจ่ายเงินชดใช้ 2,100 บาทเอง
10. อย่ารีบรอมช่อม
หลังอุบัติเหตุ หากอีกฝ่ายยอมรับเป็นฝ่ายผิด และคุณสงสัยว่าคุณจะได้รับบาดเจ็บอย่าเพิ่งรีบรับข้อเสนอให้ยอมความ เพราะการบาดเจ็บของคุณ อาจจะต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะรู้ว่าอาการของคุณรุนแรงเพียงใด หากคุณยอมความไปแล้ว การเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม จะทำได้ยากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ได้รับบาดเจ็บ และข้อเสนออีกฝ่ายเป็นที่น่าพอใจ ก็ให้คุณยอมความได้
ทั้งนี้ทั้งนั้น จากสถิติอุบัติเหตุ ร้อยละ 70 เกิดจากความประมาท การระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำแนะนำทั้ง 10 จะเป็นการดีที่สุด

10 things to do when you drive a car crash.

1. Stopping.
To stop immediately. Although it was believed to be small, any accident. Do not move vehicle until it agreed that Accidents arising from any cause. And who is wrong. Or if it should wait for the police to the draw before the accident. , Then move car Unless an accident in the desert. In this case, you take the party color, brand car registration number, time and place blame at the scene to remove. Continue driving until you reach the community, or were the police.
Do not park cars on the scene feared. Because the owner had reason to be a pendant. Are frequently attacked or upon the vehicle after the accident in the desert.

2. Do not babble
Sorry for your May cause the other party claims that up. You agree is wrong. Also should not blame each other. Because you did not know the position of the other party may cause condemnation of deteriorating further remember that you do not have the power to decide who was wrong Who. Even when you think that You are at fault. You may not be wrong with anything.

3. Information.
You to provide information about your name - address and registration number car insurance you have to name the parties or the police.

4. Find Information
After you provide the information above. You should request information from the parties as well. If the other party not to. Registration number, then you take. Do not remove the sections of the car!Trying to hold a driver's license of the parties. Because you may be charged with theft being.

5. Police after the incident.
You should call the police every time. Despite being just a little accident. Or confess any other party. Because otherwise. If the other party notice in the future. Officials to conclude that you escape. And you are at fault in all cases. If staff have not come to you to inform the police. Staff to look at the crime scene. And vehicle position draw. Do not move vehicle until officers arrived.
If you are unable to contact. You a letter of confirmation events that occurred as evidence. Confirmed and signed by the two parties do not trust the parties. If you do not notify the police said. Because the other party could later deny responsibility in this case, if you do not have a witness or officer confirmation. According to a law that You talk of soft evidence.

6. Find witnesses.
By asking the people at the scene. May be a pedestrian Or the car. If he agrees to testify. You note the name - that is to remove the contact. If so why are you such a complex road car 2 lanes 4 lanes first stop for you. You hit the car in lane 3, in which case you may be at fault if you can not find witnesses to verify.

7. To the hospital.
If you suspect injury. Paul should go to a doctor for examination. If the left can be dangerous, and claims in After the more difficult by

8. Advertise
In the event of a casualty Or death. Will need to inform the authorities immediately. Although the law will ease the notice in 6 months because most insurance companies do not endorse the previous statement.

9. Conditions agreed to pay damages
Insurance officials call the incident as soon as staff can advise you that The company should pay. Or you should pay yourself. Because your insurance premiums may rise another 20 percent if the compensation exceeds 200 percent premium (according to the terms of each insurance company) If you have to pay 2100.
Your U.S. insurance premium will increase to 3,200 baht, you could be saving more. If you pay 2,100 baht to pay themselves.

10. Do not hurry-ROM blowing.
After the accident. If the other party to accept fault. And you wonder whether you will get hurt Do not hurry the offer to compromise Because of your injury. May take some time than to know just what your symptoms serious. If you already compromise. Additional claims. Will be difficult, but if you do not get hurt. And the other proposal is satisfactory. It allows you to gain.
Degongnegdegongnegn. Accident statistics from 70 percent caused by negligence. Precaution To avoid the use of the 10 recommendations will be best
Source: www.thaihomemaster.com.
ที่มา : www.thaihomemaster.com

Labels:comment closed